{"components":[{"label":"Columns","columns":[{"components":[{"html":"<p><img class=\"image_resized\" style=\"width:58.42%;\" src=\"https://www.broekemawegenbouw.nl/wp-content/uploads/2018/07/broekemawegenbouw.png\"></p>","label":"Content","refreshOnChange":false,"type":"content","tableView":false,"input":false,"key":"content"}],"width":3,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":3},{"components":[{"html":"<h3><span style=\"color:#206029;\">Contactformulier</span></h3><p>Heeft u vragen, meldingen, opmerkingen of klachten? Vul dan het contactformulier in.&nbsp;<br>Wij zien er op toe dat u binnen afzienbare tijd een reactie ontvangt op uw melding.</p>","label":"Content","type":"content","tableView":false,"input":false,"key":"content1"}],"width":6,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":6},{"components":[{"label":"Datum","format":"dd-MM-yyyy","enableMinDateInput":false,"datePicker":{"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false},"enableMaxDateInput":false,"enableTime":false,"defaultDate":"moment()","validate":{"required":true},"type":"datetime","widget":{"type":"calendar","displayInTimezone":"viewer","locale":"nl","useLocaleSettings":false,"allowInput":true,"mode":"single","enableTime":false,"noCalendar":false,"format":"dd-MM-yyyy","hourIncrement":1,"minuteIncrement":1,"time_24hr":true,"minDate":null,"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false,"maxDate":null},"input":true,"key":"dateTime1","tableView":false}],"size":"md","width":3,"offset":0,"push":0,"pull":0,"currentWidth":3}],"type":"columns","tableView":false,"input":false,"key":"columns"},{"label":"Columns","columns":[{"components":[{"label":"Naam","tabindex":"1","tableView":true,"validate":{"required":true},"type":"textfield","input":true,"key":"textField1"},{"label":"Postcode + woonplaats","tabindex":"4","tableView":true,"validate":{"required":true},"type":"textfield","input":true,"key":"textField5"},{"label":"Email","tabindex":"6","tableView":true,"validate":{"required":true},"type":"email","input":true,"key":"email"}],"width":6,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":6},{"components":[{"label":"Columns","columns":[{"components":[{"label":"Straat","tabindex":"2","tableView":true,"validate":{"required":true},"type":"textfield","input":true,"key":"textField2"}],"width":8,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":8},{"components":[{"label":"Huisnr","tabindex":"3","tableView":true,"validate":{"required":true},"type":"textfield","input":true,"key":"textField3"}],"width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":4}],"type":"columns","tableView":false,"input":false,"key":"columns2"},{"label":"Bereikbaar op telefoonnummer","tabindex":"5","tableView":true,"type":"textfield","input":true,"key":"textField4"}],"width":6,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":6}],"type":"columns","tableView":false,"input":false,"key":"columns1"},{"label":"Omschrijving van uw melding","autoExpand":false,"isUploadEnabled":false,"tabindex":"7","tableView":true,"validate":{"required":true,"minLength":5},"type":"textarea","input":true,"key":"textArea"},{"label":"Foto bijvoegen (Heeft u foto's die uw melding verduidelijken? Dan kunt u deze bijvoegen)","tabindex":"8","tableView":false,"storage":"base64","options":{"indexeddb":"","indexeddbTable":""},"image":true,"webcam":false,"fileTypes":[{"label":"","value":""}],"fileMaxSize":"20MB","multiple":true,"type":"file","input":true,"key":"file"},{"label":"Columns","columns":[{"components":[{"label":"Datum afhandeling","format":"dd-MM-yyyy","enableMinDateInput":false,"datePicker":{"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false},"enableMaxDateInput":false,"enableTime":false,"type":"datetime","widget":{"type":"calendar","displayInTimezone":"viewer","locale":"nl","useLocaleSettings":false,"allowInput":true,"mode":"single","enableTime":false,"noCalendar":false,"format":"dd-MM-yyyy","hourIncrement":1,"minuteIncrement":1,"time_24hr":true,"minDate":null,"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false,"maxDate":null},"input":true,"key":"dateTime2","tableView":false}],"width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":4},{"components":[{"label":"Melding in behandeling genomen door","widget":"choicesjs","data":{"values":[{"label":"B. Beks","value":"bBeks"},{"label":"K. Bakker","value":"kBakker"}]},"type":"select","input":true,"key":"select1","tableView":true}],"width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":4},{"components":[{"label":"Omschrijving actie","type":"textarea","input":true,"key":"textArea2","tableView":true,"autoExpand":false}],"size":"md","width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"currentWidth":4}],"conditional":{"show":true,"when":"workflow","eq":[2,3,4]},"type":"columns","tableView":false,"input":false,"key":"columns3"},{"label":"Bestand bijvoegen (mails, foto's of bestanden)","storage":"base64","fileTypes":[{"label":"","value":""}],"image":true,"webcam":false,"conditional":{"show":true,"when":"workflow","eq":[2,3,4]},"type":"file","input":true,"key":"file1","tableView":false},{"label":"Columns","columns":[{"components":[{"label":"Datum afhandeling","format":"dd-MM-yyyy","enableMinDateInput":false,"datePicker":{"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false},"enableMaxDateInput":false,"enableTime":false,"type":"datetime","widget":{"type":"calendar","displayInTimezone":"viewer","locale":"nl","useLocaleSettings":false,"allowInput":true,"mode":"single","enableTime":false,"noCalendar":false,"format":"dd-MM-yyyy","hourIncrement":1,"minuteIncrement":1,"time_24hr":true,"minDate":null,"disableWeekends":false,"disableWeekdays":false,"maxDate":null},"input":true,"key":"dateTime3","tableView":false}],"width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":4},{"components":[{"label":"Afgehandeld door","widget":"choicesjs","data":{"values":[{"label":"B. Beks","value":"bBeks"},{"label":"K. Bakker","value":"kBakker"}]},"type":"select","input":true,"key":"select2","tableView":true}],"width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"size":"md","currentWidth":4},{"components":[{"label":"Afhandeling","type":"textarea","input":true,"key":"textArea3","tableView":true,"autoExpand":false}],"size":"md","width":4,"offset":0,"push":0,"pull":0,"currentWidth":4}],"conditional":{"show":true,"when":"workflow","eq":[3,4]},"type":"columns","tableView":false,"input":false,"key":"columns4"},{"label":"Privacyverklaring Broekema Wegenbouw","optionsLabelPosition":"right","tabindex":"9","tableView":false,"defaultValue":{"hierbijVerklaarIkDatIkDePrivacyverklaringVanBroekemaWegenbouwHebGelezen":false},"values":[{"label":"Hierbij verklaar ik dat ik de privacyverklaring van Broekema Wegenbouw heb gelezen","value":"hierbijVerklaarIkDatIkDePrivacyverklaringVanBroekemaWegenbouwHebGelezen","shortcut":""}],"validate":{"required":true},"type":"selectboxes","input":true,"key":"selectBoxes1","inputType":"checkbox"},{"label":"HTML","attrs":[{"attr":"","value":""}],"content":"<a href=\"https://www.broekemawegenbouw.nl/wp-content/uploads/2018/07/privacyverklaring.pdf\" target=\"_black\">Lees privacyverklaring</a>","refreshOnChange":false,"type":"htmlelement","input":false,"key":"html","tableView":false},{"workflow":{"workflowKey":"METE-B6JGE6","statuses":[{"informSubject":"","informActor":"n","description":"","canChooseActor":"n","defaultRoute":"","closes":"n","actor":"","unanimous":"n","name":"Nieuw","informMessage":"","id":"1","actions":[{"actor":"","unid":"1B34F921ED3CF486C12583C90055290B","nextStatus":2,"name":"Indienen","description":"Formulier wordt ingediend en wordt verstuurd naar de omgevingsmanager","handle":"","comment":"n","actorSelector":"@CurrentActor"}],"actorSelector":"@CurrentActor"},{"informSubject":"","informActor":"n","description":"In behandeling","canChooseActor":"n","defaultRoute":"","closes":"n","actor":"CN=Koos Bakker/O=Broekema Wegenbouw","unanimous":"n","name":"In behandeling","informMessage":"","id":"2","actions":[{"actor":"5708-001-Infoware Auteurs","unid":"D34C9DFF46D3B86EC12583C90055290C","nextStatus":3,"name":"Actie","description":"","handle":"","comment":"n","actorSelector":"Group"},{"actor":"5708-001-Infoware Auteurs","unid":"838D7EBAF7A8F54CC12583C90055290E","nextStatus":4,"name":"Afgehandeld","description":"","handle":"","comment":"n","actorSelector":"Group"}],"actorSelector":"@FormOwner"},{"informSubject":"","informActor":"n","description":"Uitvoering","canChooseActor":"n","defaultRoute":"","closes":"n","actor":"","unanimous":"n","name":"Uitvoering","informMessage":"","id":"3","actions":[{"actor":"5708-001-Infoware Auteurs","unid":"A690C0EDE5A09737C12583C90055290D","nextStatus":4,"name":"Uitgevoerd","description":"","handle":"","comment":"n","actorSelector":"Group"}],"actorSelector":"@CurrentActor"},{"informSubject":"","informActor":"n","description":"Afgehandeld","canChooseActor":"n","defaultRoute":"","closes":"y","actor":"","unanimous":"n","name":"Afgehandeld","informMessage":"","id":"4","actions":[{"actor":"","unid":"5C407C3D53F8A4D6C12587A0005166FE","nextStatus":3,"name":"In behandeling nemen","description":"","handle":"","comment":"","actorSelector":"@CurrentActor"}],"actorSelector":"@CurrentActor"}],"name":"Contactformulier","allowSave":false},"alignment":"right","showWorkflowStatusDescription":false,"showSaveButton":false,"type":"workflow","tableView":false,"input":true,"key":"workflow","label":"Workflow"},{"showWorkflowStatusDescription":false,"conditional":{"show":true,"when":"workflow","eq":[4,3,2]},"type":"workflowHistory","input":false,"key":"workflowHistory","tableView":false,"label":"Workflow History"}]}